ikenien vetäytyminen

Ikenien vetäytyminen

Huono ienterveys: dysbioosin varoitusmerkki?

Viimeisimmät tutkimustulokset kyseenalaistavat perinteiset käsitykset mikro-organismeista ja terveydestä. Tiedämme nyt, että ihmiskehoa asuttava mikrobikokonaisuus (mikrobiomi) ei ainoastaan aiheuta sairauksia, vaan vaikuttaa keskeisesti terveyteen. Suu ei ole tässä asiassa poikkeus: suun mikrobiomin terveys on olennaisesti yhteydessä suun ja ikenien terveyteen. Tämä herättää tärkeän kysymyksen: voiko ilmeisten mikrobiomin epätasapainon merkkien, kuten verta vuotavien tai ärtyneiden ienten, havaitseminen auttaa meitä ehkäisemään terveysongelmia hyvissä ajoin?

Miten mikrobiomi vaikuttaa ienten terveyteen?

Viime aikoihin asti teoria oli verrattain yksinkertainen: jos suussa esiintyy patogeenisia (sairauksia aiheuttavia) bakteereja, tuloksena voi olla ienongelmia tai reikiintymistä. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että kokonaiskuva on mutkikkaampi, koska monilla bakteerilajeilla on tärkeitä toimintoja. Sekä terveyteen että sairauksiin yhdistetyt bakteerit esiintyvät rinnakkain monimuotoisessa suun ekosysteemissä. Syljen entsyymit ja proteiinit auttavat pitämään tämän järjestelmän tasapainoisessa symbioositilassa luonnollisella tavalla.

Tauteja voi syntyä, jos suun ekosysteemin hienovarainen tasapaino häiriintyy. Silloin yksi tai muutama sairauksiin liitetty laji voi alkaa lisääntyä ja ottaa vallan, jolloin seurauksena on dysbioosi ja mahdollisesti ienongelmia tai reikiintymistä. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos ärtyneet ja verta vuotavat ikenet laskevat ongelma-alueen happitasoja ja tarjoavat näin edun kudosvaurioihin ja ientulehdukseen yhdistetyille anaerobisille bakteereille. Tämä voi muodostua itseään ruokkivaksi ongelmaksi. Kudosvauriot tarjoavat vuorostaan ravinteita sairauksiin yhdistetyille bakteereille ja lisäävät dysbioosia.

Millaiset potilaat voivat olla vaarassa?

Mikrobiomin dysbioosi voi saada alkunsa elintapojen tai terveyden muutoksista.  Potilaille, joihin nämä muutokset vaikuttavat, kehittyy todennäköisemmin ienongelmia ja kariesta. Huonon ienterveyden ensimerkit saattavat olla tärkeä dysbioosin varoitusmerkki.

  • Raskauden aikaiset hormonimuutokset saattavat vaikuttaa suun mikrobiomiin. Jopa kolme neljäsosaa naisista kärsii iensairauksista raskauden aikana.
  • Elintapatekijät, kuten tupakointi, alkoholin nauttiminen, epäterveellinen ruokavalio tai stressi saattavat johtaa krooniseen tulehdustilaan, joka järkyttää suun mikrobiomin luontaista tasapainoa.
  • Diabetes on yhteydessä aineenvaihduntahäiriöihin, joiden aiheuttama vaikea tulehdustila voi vaikuttaa mikrobiomin tasapainoon.

Jos näissä potilasryhmissä havaitaan varhaisia merkkejä ienongelmista, hammashoidon ammattilaisilla on mahdollisuus puuttua tilanteeseen ja estää ienterveyttä heikkenemästä entisestään.

 

Raskaana oleva nainen pitelee vatsaansa
Suun mikrobiomiin vaikuttavat tekijät

Suun mikrobiomiin vaikuttavat tekijät

Zendiumin on kliinisesti todistettu parantavan ienten terveyttä

Mikrobiomin fyysinen ohjailu harjaamalla hampaat kahdesti päivässä fluorihammastahnalla on keskeinen osa ienten terveydestä huolehtimista.  Lisäksi Zendium-hammastahnan on kliinisesti osoitettu parantavan ienterveyttä suun mikrobiomia tasapainottamalla.* Näin Zendium soveltuu potilaille, joilla esiintyy mahdollisesta mikrobiomin epätasapainosta kertovia varhaisia ienongelmia.

*Viittaa ienterveyteen tai -sairauksiin todistetusti yhteydessä olevien bakteerilajien suhteelliseen esiintyvyyteen suun plakkimikrobiomissa lähtökohtaan verrattuna, kun Zendiumilla on harjattu kahdesti päivässä 14 viikon ajan.

1. Adams S.E. et al. Sci. Rep. (2017) 43344.