Zendium-käyttöehdot

1. Jäsenehdot

Zendium Digital -jäsenyys on tarkoitettu 13-vuotiaille ja sitä vanhemmille yksityishenkilöille. Jäsenenä käyttäjän tulee noudattaa näitä käyttöehtoja ja kantaa vastuu kaikesta toiminnastaan ja julkaisemistaan sisällöistä.
  

2. Estetyt käyttäjät

Käyttöehtojen rikkomukset voivat johtaa palvelujen käytön estämiseen tai sisältöjen poistamiseen ilman ennakkoilmoitusta. 
 

3. Käyttäjä sitoutuu olemaan lataamatta palveluun sisältöjä, jotka: 

liittyvät tai rohkaisevat pornografiaan, alastomuuteen, siveettömyyteen, vulgaariuteen, rienaavuuteen, vihapuheeseen, kiihkoiluun, rasismiin tai väkivaltaisuuteen. 

vääristävät julkaisujen lähteen, mukaan lukien esiintyminen toisena henkilönä tai toimijana. 

sisältävät tai luovat linkkejä ulkoisiin sivustoihin, jotka loukkaavat näitä Käyttöehtoja. 

on tarkoitettu aiheuttamaan mitä tahansa haittaa alaikäisille. 

on tarkoitettu tavoittelemaan tai keräämään alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) tunnistetietoja mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen: nimi, sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero tai oppilaitoksen nimi. 

loukkaa jonkun henkilön yksityisyyttä yrittämällä kalastella, kerätä, tallentaa tai julkaista yksityisiä tai henkilötietoja, kuten salasanoja, tilitietoja, luottokortin numeroita, osoitteita tai muita yhteystietoja ilman käyttäjien ennakkotiedotusta ja -hyväksyntää. 

on laiton tai rikkoo mitä tahansa paikallista tai kansallista kyseisellä alueella sovellettavaa lakia, mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen lapsipornografia, laittomat huumausaineet, tekijänoikeudelliset materiaalit ja muu käyttäjälle kuulumaton henkinen omaisuus. 

on tarkoitettu uhkaamaan, salaa seuraamaan, halventamaan, huijaamaan, nöyryyttämään, vainoamaan tai uhkailemaan yksilöä tai yksilöistä koostuvaa ryhmää mistä tahansa syystä; mukaan lukien ikä, sukupuoli, vamma, etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, rotu tai uskonto tai kenenkään muun yllyttäminen vastaaviin tekoihin. 

pyrkii aiheuttamaan haittaa tai toimintahäiriön toisen käyttäjän tietokoneelle tai sallimaan laittoman pääsyn ohjelmistoihin tai suojattuihin sivustoihin tai palvelimiin, mukaan lukien mutta ei siihen rajoittuen roskapostittaminen. 

pyrkii esiintymään Unileverin työntekijänä, agenttina, edustajana, isäntänä, toisena käyttäjänä tai kenä tahansa muuna henkilönä. 
 

4. Lakkauttaminen ja peruuttaminen

Unilever pidättää oikeuden harkintansa mukaisesti tarkastaa ja poistaa käyttäjien tuottamia palveluja ja sisältöjä ilman ilmoitusta sekä poistaa julkaisut tai evätä käyttöoikeus käyttäjiltä, jotka arvioidaan kyseenalaisiksi. 
 

5. Oikeudet ja vastuut

Jäsenten ei tule jakaa toisten kanssa tietoa, josta voi olla heille haittaa. Vanhempien tulee myös valvoa ja ohjata lasten toimintaa verkossa ja siellä julkaisemia sisältöjä turvallisuuden varmistamiseksi. 

Unilever ei vastaa käyttäjien tuottamista sisällöistä tai tapahtumista. Käyttäjä tekee päätöksen sisältöjen katselusta ja niihin osallistumisesta, jossa suosittelemme käyttämään harkintaa. 

Unilever pidättää oikeuden täydentää tai muuttaa Käyttöehtoja milloin vain ilman erillistä ilmoitusta ja kehottaa käyttäjiä aika ajoin tarkistamaan näiden ehtojen sisällön. 
 

Kiitos Zendium Digital -palvelujen käytöstä ja näiden käyttöehtojen kunnioittamisesta. 
 

Kauneus kuuluu kaiken ikäisille