Hammaslääkäri näyttää potilasesitettä

Neuvova ienterveysesite

Tietyillä potilailla huono suun terveys on todennäköisempää. Esimerkiksi raskaana olevat naiset, ihmiset, joilla on huono ruokavalio, diabeteksen tapaisista sairauksista kärsivät tai stressaantuneet potilaat ovat kaikki haavoittuvaisempia ienongelmille. Osa potilaista taas kärsii jatkuvasti aftoista, jotka hankaloittavat hampaiden harjaamista.

Viimeisimmät tutkimukset viittaavat siihen, että ienongelmien ensimerkit saattavat kertoa suun mikrobiston luontaisen tasapainon häiriintymisestä, jonka seurauksena sairauksia aiheuttavat lajit ovat saaneet yliotteen. Hammashoidon ammattilaisilla on tässä varhaisessa vaiheessa ainutlaatuinen mahdollisuus antaa suunhoitosuosituksia ja -neuvoja epätasapainon korjaamiseksi ja terveyden palauttamiseksi. 

Jaa tätä esitettä potilaillesi vahvistaaksesi suun terveyteen liittyviä valistusviestejä. Se sisältää helppolukuisia neuvoja terveellisistä harjaustekniikoista ja haavaumiin puuttumisesta. Esite kertoo, kuinka Zendium tarjoaa tehokkaan, mutta hellävaraisen suunhoitoratkaisun, joka voit auttaa tasapainottamaan mikrobiomia luonnollisesti ja on hellävarainen suun pehmytkudoksille

Ienterveysesite

Lenterveysesite